Det er nu muligt at få dækket udgifterne til undersøgelse og behandling hos Thyholm Fysioterapi gennem SOS international.