Thyholm Fysioterapi tilbyder nu Chokbølgebehandling

– ESWT – Ekstracorporal Shock Wave Therapy.

Chokbølger er meget kraftige, men kortvarige lydimpulser, der sendes ned i et af grænset område i vævet. Disse trykbølger forårsager en række forandringer i cellerne i det skadede område – forandringer der får selv kroniske irritationstilstande til at hele meget hurtigt op.

Behandlingen kan blandt andet tilbydes ved:

  • Hælspore
  • Fascitis plantaris (svangseneirritation)
  • Impingement (afklemning af skuldersenen)
  • Calcifikation i skulderen (forkalkning)
  • Achilles tendinose (achillessenebetændelse)
  • Jumper’s knee (springerknæ)
  • Runner’s knee (løberknæ)

Et typisk behandlingsforløb består af 3 konsultationer, der gives med en uges mellemrum. Selve behandlingen kan være lidt ubehageligt, men tager ikke så lang tid. Efter 3 behandlinger oplever mellem 70 og 80 % en betydelig lindring i smerterne.

Hvis der efter første eller anden behandling ikke er positiv effekt, vurderes det at chokbølgebehandlinge ikke har effekt på problemet.

I de tilfælde, hvor det er relevant, hvis der eksempelvis er tvivl om diagnosen eller om den eksakte placering af selve skaden, kan vi tilbyde at lave behandlingen ultralydsvejledt.