Thyholm Fysioterapi er nu certificeret i Udvidet LændeRyg-UnderSøgelse (ULRUS) af Region Midtjylland.

Udvidet lænderyg-undersøgelse formål er bl.a. at give praktiserende læger et hurtigt supplerende vurderingsgrundlag i udredningsfasen af forløb med komplicerede lænderygtilstande ved hjælp af en udvidet, evidensbaseret fysioterapeutisk rygundersøgelse med en efterfølgende udredningsrapport til lægen.

Målgruppen er patienter med LBP (Low Back Pain) – symptomer og / eller ischias, der fortsat er i udredningsfasen, dvs. behandlingsvalg/strategi er endnu ikke fastlagt. Det forudsættes, at anden ætiologi/patologi samt svært rodtryk er udelukket.  Det kan dreje sig om subakutte tilstande (symptomvarighed 7 dage til 3 måneder) og kroniske tilstande (varighed over 3 måneder), hvor den praktiserende læge har behov for en supplerende vurdering i forhold til egen udredning.
Tilstanden vil typisk være væsentlig indgribende i forhold til patientens hverdag og almindelige funktionsniveau.