Parkinson

Vi kan, hos Thyholm Fysioterapi, tilbyde målrettet træning og vejledning til borgere med Parkinson Sygdom.
Her vil man ved første møde med sin fysioterapeut, gennemgå en samtale og undersøgelser, så man får en faglig og grundig fysioterapeutisk vurdering af ens funktionsniveau, svagheder samt styrker med Parkinson. Den fysioterapeutiske undersøgelse er en vigtig del, for netop at kunne tilbyde et målrettet og meget præcist træningsprogram, samt give vejledning til netop de udfordringer man møder nu samt fremadrettet med Parkinson. Når man får diagnosen, er ens udfordringer meget individuelle, og ikke to er ens, når det omhandler Parkinson Sygdom.
Fysioterapeut Carina, er gennem Danske Fysioterapeuter, uddannet i at tilbyde målrettet træning og vejledning, samt at undersøge og guide patienten frem i den rigtige retning, med fokus på de individuelle problematikker samt styrker som den enkelte Parkinson patient møder.
Carina har bl.a. fået undervisning af Lee Dibble fra Utah USA, med speciale inden for fysioterapi og Parkinson. Derudover er Carina registreret behandler hos Parkinson Foreningen.
Træningen vil bl.a. bestå af:

  • Åndedrætsfunktion
  • Holdning og gangevne
  • Kondition
  • Koordinationsevne, balance og muskelfunktion
  • Bevægelighed i krop og ekstremiteter
  • Mimik og stemme/tale
  • Vejledning

Ved Parkinson Sygdom ser man ofte funktionstab gennem tiden, og sygdommen betegnes derved som progressiv sygdom. Man ved at målrettet træning ved en uddannet fysioterapeut er med til at modvirke funktionstabet, og derved fremme livskvalitet. Erfaringer viser, at flere er glade for forløbet, herunder at skabe bedre kropsbevidsthed, kunne spare med en fysioterapeut samt kunne mærke fremgang.

Pårørende:

Det kan være svært som pårørende at guide sig igennem livet sammen med en Parkinson-ramt. Her kan Carina tilbyde vejledning til de udfordringer man ser hos den sygdomsramte, og hvordan man nemmest navigerer sig igennem livet med Parkinson. Dette skaber oftest det bedste samarbejde mellem pårørende og den sygdomsramte.