Patientrettigheder

Har du været ude for en utilsigtede hændelse ”et uheld”, kan du indrapportere det på www.stps.dk.

Hvis du er utilfreds, håber vi, at du vil sige det til os, men du kan også indgive en klage på www.stps.dk eller søge erstatning på www.patienterstatningen.dk.

Du kan også få hjælp fra regionens patientvejleder på patientkontoret@rm.dk eller tlf. 78410444.