Smart training

Smart training er undervisning i hvordan du træner hjernen ved hjælp af fysiske øvelser.

SMART training består af en række forskellige øvelser, der alle er bygget op omkring områderne motorik, sansning og logik. Disse områder er centrale i undervisningen og det er en kombination af disse, der skaber og udvikler den enkelte øvelse. Undervisningen bygges op så øvelserne hele tiden bliver mere udfordrende.

Deltagernes motoriske, sensoriske og logiske formåen udfordres og stimuleres ved at bringe disse i spil samtidigt i udførelsen af øvelserne.
Områder som bliver styrket ved bevægelse efter principperne i SMART training:

  • Balance og koordination
  • Motivation og indlæringsevne
  • Koncentration og hukommelse
  • Effektivitet og stabilitet i rutineopgaver
  • Adgang til lagrede erfaringer og viden
  • Mere stabilt samsyn og dermed bedre timing og styring af bevægelser.
  • Overblik og evne til at strukturere komplekse opgaver