ULRUS

ULRUS – Udvidet LændeRyg UnderSøgelse

ULRUS står for Udvidet LændeRyg UnderSøgelse.

Vi er certificeret til at varetage udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) som en del af Region Midt- og Nordjyllands indsats for lænderyg udredning i primærsektoren.

I forbindelse med ordningen har Regionerne indgået aftale med specialuddannede fysioterapeuter med erfaring indenfor undersøgelse og behandling af komplicerede rygpatienter.

Et af formålene med undersøgelsen er at give de praktiserende læger et tilbud om undersøgelse af de rygpatienter, hvor lægen føler behov for en yderligere vurdering i forhold til egen udredning for at kunne tage stilling til det videre forløb.

Patienten vil blive undersøgt hos fysioterapeuten indenfor 1 uge efter patientens første henvendelse.
Undersøgelsen hos fysioterapeuten består af en udvidet førstekonsultation og kan i særlig komplicerede tilfælde udvides med op til to opfølgende konsultationer. Undersøgelsesresultatet sendes senest 2 uger efter første konsultation elektronisk til henvisende læge
i form af en undersøgelsesrapport med fysioterapeutens anbefalinger til lægen omkring det videre forløb.

Økonomisk set påføres patienten ikke meromkostninger i forhold til vanlig henvisning.