Ultralydsscanning

Vi ultralydsscanner for at sikre den bedst mulige undersøgelse og behandling.

Ved ultralydsscanning kan man bl.a. danne billeder af både led, sener, muskler, ledbånd, slimsække og i nogle tilfælde også af knogleoverflader. Fordelen ved ultralydsscanning er, at det giver mulighed for at vurdere vævets tilstand, og derved kan den være med til at præcisere/ vurdere en skade og dens omfang. Det er også muligt at foretage ultralydsscanning under bevægelse, hvilket giver mulighed for vurdering af f.eks. et leds bevægelighed og bestemte musklers funktionsevne.

Ultralydsscanningen kan således være et godt supplement til den fysioterapeutiske undersøgelse, for at få stillet den rigtige diagnose og få iværksat den rette behandling. Ligeledes kan ultralydsscanningen også bruges løbende i behandlingen til vurdering/ måling af vævets forandringer i behandlingsforløbet. Den kan desuden være en god hjælp som dokumentation for en eventuel henvisning til speciallæge eller lignende.

Ultralydsscanning varetages af Søren, Kristian eller Erik, som er uddannet og certificeret i muskuloskeletal ultralydsscanning.