Utilsigtede hændelser

INFORMATION OMKRING UTILSIGTEDE HÆNDELSER:

Hjælp os med at blive endnu bedre.
Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling? Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Hvad er en utilsigtet hændelse?
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, forkert behandling, ubehag eller indlæggelse af patienten.
Utilsigtede hændelser dækker på nærfejl, hvor skaden afværges, og fejl der faktisk sker.

Send en beskrivelse af den utilsigtede hændelse.
Uanset hvor det er gået galt, kan du sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse.

Gå ind på www.stps.dk/uth og følg vejledningen.
​ Skriv i skemaet, hvad der er sket, og hvor det skete – gerne så detaljeret som muligt. Sundhedspersonalet bruger oplysnin­gerne til at finde ud af, hvordan man kan forhindre, at det sker for andre.
​ Du kan vælge at være anonym. Det er dog en ekstra hjælp, hvis du skriver navn og e-mail eller telefonnummer, så du kan kontaktes, hvis der er brug for flere oplysninger.

Hvis du har skrevet dine kontaktoplysninger, kan du blive kontaktet af en sagsbehand­ler, men det er ikke sikkert, at du bliver kontaktet. Under alle omstændigheder vil hændelsen blive brugt til læring der, hvor den har fundet sted.

Når du har sendt en beskrivelse af en utilsigtet hændelse, gennemgår sundheds­personalet den for at finde ud af:

  • Hvad der er sket
  • ​Hvordan det kunne ske
  • ​Hvordan man kan undgå, at det sker for andre.

Herefter bliver hændelsen anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet generelt.

Klage og erstatning.
At sende en beskrivelse af en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstat­ning eller indgive en formel klage over sundhedsvæsenet. Selv om du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig godt klage eller søge erstatning.
Læs mere om dine muligheder for at indgive en klage på www.stpk.dk eller at søge erstatning på www.pebl.dk.